Psychiatry

Psikiyatri biliminin ilgi alanına, kalıtımsal faktörlerin rol oynadığı diğer psikiyatrik bozukluklar da girer. Bunlar arasında Şizofreni, Duygudurum Bozuklukları (Depresyon ve Mani) ve diğer bazı durumlar sayılabilir. Bunun dışında kalıtımsal faktörlerin varlığı henüz kanıtlanmasa da, çocuklukta yaşanan olumsuzlukların önemli bir belirleyici olduğu Kişilik Bozuklukları da eklenebilir.

Obsessive-Compulsive Disorders (Obsessive-Compulsive Disorder), Other Anxiety Disorders (Panic Disorder, Common Anxiety Disorders, Phobias, Social Phobia, Post-Traumatic Stress Disorder), Eating Disorders, Age Reactions, Sleep Disorders and Sexual Dysfunctions Examples of discomforts in the field can be given.

Benefiting from clinical interviews, examinations, laboratory tests and imaging methods for diagnosis, psychiatry treats the disorders it determines with pharmacotherapy (drug therapy) and psychotherapy (mental therapy) methods.

Call center:

Our psychiatry service can call our call center for more detailed information or you can contact us from the link on the side.